Program za ubacivanje artikala u kasu

Program za ubacivanje artikala u IntRaster kasu