Aktuelna ponuda fiskalne kase i opreme

Aktuelna ponuda fiskalne kase i opreme

Na novim fiskalnim kasama koje imamo u ponudi je meni na srpskom jeziku i znatno su lakše za korišćenje od starijih modela. Uz fiskalnu kasu dobijate i kabl za povezivanje fiskalne kase sa računarom i program za ubacivanje artikala u fiskalnu kasu, što će vam znatno olakšati unos novih artikala i kucanje naziva kada stigne nova […]

Telefonske centrale

Telefonske centrale

Telefonske centrale znatno olakšavaju poslovanje u poslovnim prostorima sa više kancelarija. Ne morate se dovikivati, svakoga možete dozvati samo pritiskom na dugme, tako da sa svakim kolegom na poslu možete razgovarati bez ustajanja i prekidanja posla, i to sve besplatno preko centrale. Kad imate telefonsku centralu čak možete i u toku razgovora pozvati kolegu u […]